Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

TÜRKAK tarafından AB-0403-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, MYK Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0306 kodu ile yetkilendirilmiştir.

IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd Şti

24 Saat Destek

0507 188 82 18

Motosikletli Kurye

Başvuru belgeleri  Nüfus cüzdanı fotokopisi, ödeme belgesi dekontu
Program ön şartları Adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.
Sınav türü İlgili Ulusal Yeterliliğin ‘’Bilgiler’’ kontrol listesine göre oluşturulmuş çoktan seçmeli test yapısında Teorik Sınav ve Performansa dayalı uygulama sınavı yapılmaktadır.
 
Zorunlu ve Seçmeli Birimler Zorunlu Birimler;
19UY0390-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite
19UY0390-3/A2: Gönderi Ulaştırma
Seçmeli Birimler:
-

Sınav süreleri
Teorik sınav için çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Soru başına sınav süresi 2 dakikadır.
Performansa dayalı uygulama sınavının süresi A2 Birimi için 40 dakikadır.

Teorik ve Performans sınavları
19UY0390-3 Motosikletli Kurye (Rev. 00)
 - 19UY0390-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite Teorik En az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınav süresi 40 dakikadır.
- 19UY0390-3/A2: Gönderi Ulaştırma Teorik: En az 10 soruluk 4 seçenekli her biri eşit puan değerinde çoktan seçmeli sınav uygulanmaktadır. Sınav süresi 20 dakikadır.
 -19UY0390-3/A2: Gönderi Ulaştırma Performans: Beceri ve yetkinlik kriterlerinin tamamını ölçecek uygulama senaryosuna göre değerlendirilir. Sınav süresi 60 dakikadır.
 
Sınav yeri IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi tarafından belirlenen teorik ve pratik sınav yapmaya uygun sabit ve gezici sınav yerlerinde gerçekleştirilecektir.

Teorik sınav değerlendirmesi
Adayın başarılı sayılabilmesi için;
-19UY0390-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite Teorik Sınavından % 70 başarı sağlaması gerekmektedir.
-19UY0390-3/A2: Gönderi Ulaştırma Teorik Sınavından % 70 başarı sağlaması gerekmektedir.
 


Performans sınav değerlendirmesi
İlgili Ulusal Yeterlilikte yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre oluşturulmuş Performans Değerlendirme formuna göre gerçekleştirilir.
-19UY0390-3/A2: Gönderi Ulaştırma Performans Sınavından % 80 başarı sağlaması gerekmektedir.
 
Yeniden belgelendirme
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
Sınava tekrar giriş hakkı 2
Belge geçerlilik süresi Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
Gözetim periyodu Gözetim yoktur.