Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)


 

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

 

27 Ekim 1999 tarih ve 4457 sayılı kanunla kurulmuş
Bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi,
Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip,
Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek,
Bu kuruluşların faaliyetlerini ve düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararasıalanda kabulünü sağlamakla yetkili ve sorumlu,

Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur

 

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)