Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

TÜRKAK tarafından AB-0403-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, MYK Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0306 kodu ile yetkilendirilmiştir.

IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd Şti

24 Saat Destek

0(216) 574 78 28

Vale Görevlisi

Başvuru belgeleri  Nüfus cüzdanı fotokopisi, ödeme belgesi dekontu
Program ön şartları - Asgari B sınıfı ehliyete,
- Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve
- Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
Sınav türü İlgili Ulusal Yeterliliğin ‘’Bilgiler’’ kontrol listesine göre oluşturulmuş çoktan seçmeli test yapısında Teorik Sınav ve Performansa dayalı uygulama sınavı yapılmaktadır.
 
Zorunlu ve Seçmeli Birimler Zorunlu Birimler;
19UY0387-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
19UY0387-3/A2: Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Vale Hizmeti Verme
Seçmeli Birimler:
-

Sınav süreleri
Teorik sınav için çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Soru başına sınav süresi 2 dakikadır.
Performansa dayalı uygulama sınavının süresi A2 Birimi için 30 dakikadır.

Teorik ve Performans sınavları
19UY0387-3 Vale Görevlisi (Rev. 00)
 -19UY0387-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu Teorik En az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınav süresi 30 dakikadır.
- 19UY0387-3/A2: Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Vale Hizmeti Verme Teorik: En az 10 soruluk 4 seçenekli her biri eşit puan değerinde çoktan seçmeli sınav uygulanmaktadır. Sınav süresi 20 dakikadır.
 -19UY0387-3/A2: Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Vale Hizmeti Verme Performans: Beceri ve yetkinlik kriterlerinin tamamını ölçecek uygulama senaryosuna göre değerlendirilir. Sınav süresi 30 dakikadır.
Sınav yeri IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi tarafından belirlenen teorik ve pratik sınav yapmaya uygun sabit ve gezici sınav yerlerinde gerçekleştirilecektir.

Teorik sınav değerlendirmesi
Adayın başarılı sayılabilmesi için;
-19UY0387-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu Teorik Sınavından %70 başarı sağlaması gerekmektedir.
-19UY0387-3/A2: Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Vale Hizmeti Verme Teorik Sınavından % 70 başarı sağlaması gerekmektedir.  


Performans sınav değerlendirmesi
İlgili Ulusal Yeterlilikte yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre oluşturulmuş Performans Değerlendirme formuna göre gerçekleştirilir.
-19UY0387-3/A2: Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Vale Hizmeti Verme Performans Sınavından % 80 başarı sağlaması gerekmektedir.
Yeniden belgelendirme
5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
Sınava tekrar giriş hakkı 2
Belge geçerlilik süresi Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
Gözetim periyodu Gözetim yoktur.