Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

TÜRKAK tarafından AB-0403-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, MYK Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0306 kodu ile yetkilendirilmiştir.

IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd Şti

24 Saat Destek

0(216) 574 78 28

Sık Sorulan Sorular

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme standardına göre akredite olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen “Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları”nca yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişilere verilen belgedir.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için, istenilen mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan bir kuruluşa başvuruda bulunmaları gerekir.

 

Sınav ve Belgelendirme sürecinde, ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen hususlara göre teorik, performansa ve/veya mülakata dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

 

IQM Aakademi olarak tarafımızca yapılan 17UY0332-4/00 Emlak Danışmanı, 17UY0333-5/00 Sorumlu Emlak Danışmanı, 17UY0298-4/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı, 17UY0299-5/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu, 17UY0326-3/00 Kamyon Şoförü, 17UY0327-3/00 Minibüs Şoförü,17UY0328-3/00 Servis Aracı Şoförü, 17UY0330-3/00 Taksi Şoförü

 

Bilgisi mesleklerinin teorik ve performansa dayalı sınavlarında başarılı olan adaylara ilgili mesleklere ait Mesleki Yeterlilik Belgeleri tarafımızca verilmektedir.

 

 

Ulusal Meslek Standardı nedir?

Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Meslek standartlarının şekli ve içeriği, uluslararası uygulamalara uygun olarak MYK Yönetim Kurulunca belirlenir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.

 

Ulusal Yeterlilik nedir?

 

Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak geliştirilen, bir mesleği icra eden kişinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin ölçme ve değerlendirme esaslarını tanımlayan dokümandır. Ulusal yeterlilikler ilgili sektör tarafından hazırlanıp, MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’ne yerleştirilir.

 

Sınavlar nasıl gerçekleştirilir?

 

Sınavlar, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK mevzuatları baz alınarak Ulusal Yeterliliklere göre IQM AKADEMİ tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sınavlara girmek için gerekli ön şartlar nelerdir?

IQM Akademiye sınav başvurasında bulunan adaylara başvuru aşamasında Ulusal Yeterliliklerde ve MYK’nın ilgili mevzuatlarında yer almayan hiçbir ek ön şart koşulamaz.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesini almak zorunlu mudur?

 

13 Şubat 2018 tarihinde 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının çıkardığı “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile uğraşan kişilerin bakanlıktan yetki belgesi almadan önce alt şart olarak yetkimiz kapsamındaki iki mesleğe ait mesleki yeterlilik belgelerinden birini alması talep edilmektedir.

İlgili yönetmeliğin 6. maddesinde talep edilen şartlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Yetki Belgesi verilmesi aşamasında talep edilen şartlar olup Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav başvurusu aşamasında aranmamaktadır.

İlgili Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ğ bendinde öngörülen 3.000 TL idari para cezası ilgili bakanlık müfettişlerince uygulanmaktadır.

 

Bu belgeyi başka kurumlardan temin etmem mümkün müdür?

 

Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarını Yetkilendirme, Denetleme, İzleme, Yetkisini Askıya Alma ve Yetkisini Kaldırma yetkisi Mesleki Yeterlilik Kurumu’na aittir.

 

Başka kuruluşların verdiği belgeler bu belgeye denk midir?

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğretim Kurumu ile imzaladığı protokoller dahilinde Mesleki Yeterlilik Belgelerine denklik verilebilmekle birlikte şu anda bu iki adet mesleğin denkliği bulunmamaktadır.

 

Çalıştığım firma Ankara dışında iş yapıyor, burada sınav yapıyor musunuz?

 

Minimum grup sayısının oluşturulması ve uygun sınav ortamının temin edilmesi halinde sınav organizasyonun Türkiye’nin her yerinde gerçekleştirilmesi mümkündür.

 

Toplu başvurulara indirim yapılması söz konusu mudur?

 

Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve IQM AKADEMİ’nin web sayfasında yer almayan hiçbir ücret tarifesi uygulamaya konulamaz.

Yanlışlıkla farklı bir meslek dalına başvuru yapmışım, değiştirmem mümkün müdür?

Başvuru yaptığınız mesleğin sınavına giriş kaydınızın yapılmaması halinde ilgili sınavın ücret farkını yatırmanız şartı ile kurumumuza bir dilekçe yazarak meslek değişikliği talebinde bulunmanız mümkündür.

 

Sınavlara hangi kaynaklardan çalışabilirim?

 

Gerek teorik gerek uygulama sınavlarında adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ölçüleceği öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri ilgili Ulusal Yeterliliklerde verilmiştir. Ayrıca Ulusal Yeterliliklerde eğitim tavsiyeleri de yer almaktadır.

 

17UY0332-4/00 Emlak Danışmanı

17UY0333-5/00 Sorumlu Emlak Danışmanı

17UY0298-4/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı

17UY0299-5/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu

17UY0326-3/00 Kamyon Şoförü

17UY0327-3/00 Minibüs Şoförü

17UY0328-3/00 Servis Aracı Şoförü

17UY0330-3/00 Taksi Şoförü

 

Sınavlardan başarılı olabilmem için kaç puan almam gerekmektedir?

 

Teorik sınavların her bir yeterlilik biriminden %70, performansa dayalı sınavların her bir yeterlilik biriminden %80 başarı sağlamanız ve performansa dayalı sınavlarda yapılması gereken kritik adımları eksiksiz tamamlamanız halinde ilgili yeterlilik birimlerinden başarılı sayılırsınız.

 

Geçerli mazeretim den dolayı sınava gelemedim ne yapmam gereklidir?

 

Aday mazeret sınav hakkı verilmesi için talep edilen mazeretlerden en az birini talep edilen süre içerisinde bildirememiş ve sınava girmemiş ise adaya mazeret sınav hakkı tanınmaz ancak adayın mazeret sınav hakkı verilmesi için talep edilen mazeretlerden birini belgelemesi, talep edilen süre içerisinde bildirmesi ve ilgili başvurunun incelenip uygun bulunması halinde adaya mazeret sınav hakkı verilebilir.

 

Sınavda başarısız olduğum birimlerden tekrar sınava girebilirim miyim?

 

Aday başarısız olduğu yeterlilik birimlerinden hiçbir ücret ödemeden 1 yıl içinde tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Aday ücretsiz sınav hakkını bir yıl içinde kullanmadığı takdirde sınav hakkını kaybeder ve tekrar ilgili sınav birimi için ücret yatırarak sınav başvurusu yapar.

 

Çalıştığım şirket belgemi işten ayrıldığım için vermiyor, ne yapmam gerekir?

 

Bu belgeler mesleği icara eden şahıslara düzenlenmekte olup firmaların bu belgeye el koyma yetkisi yoktur. Firma yetkililerine belgenin kopyası verilmelidir. Belge tarafımızca adaya imza karşılığı verilmektedir. Bundan sonraki süreçten aday sorumludur.

Daha detaylı bilgi için Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun web sayfasında yer alan Sıkça Sorulan Sorular sayfasına bakabilirsiniz.