Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

TÜRKAK tarafından AB-0403-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, MYK Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0306 kodu ile yetkilendirilmiştir.

IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd Şti

24 Saat Destek

0(216) 574 78 28

Üst Yönetim Gizlilik ve Tarafsızlık Taahütü


Üst Yönetim Gizlilik Ve Tarafsızlık Taahhüdü

IQM AKADEMİ BELGELENDİRME EĞİTİM VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Bünyesindeki görevlerimi yerine getirirken; BELGELENDİRME KURULUŞU adına göstereceğim tüm faaliyetlerinde, kararlarını ve faaliyetlerini etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak ve tarafsız hizmet vereceğime ve tüm taraflardan bağımsız davranacağıma,
      • Personel Belgelendirme kararlarının bağımsızlığını etkileyecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımı,
      • Personel Belgelendirme Politikasına aykırı davranışlar sergilemeyeceğimi,
      • Görevlerimi yerine getirirken tarafsız, dürüst ve tüm adaylara için eşit biçimde davranacağımı,
      • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
      • Geçmişte ve/veya halen sürmekte olan herhangi bir ticarî veya diğer menfaat ilişkilerinden bağımsız olmak dâhil, belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenmiş tüm kurallara uyacağımı,
      • Gizlilik prensiplerine uygun hareket edeceğimi,
      • Personel Belgelendirme Sistemi personelinin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan uzak tutacağımı,
      • Personel belgelendirme veya sınav sonuçları konusunda sistemin bağımsız ve tarafsızlığına zarar verebilecek gelişmeleri önleyici tedbirleri alacağımı,
      • Belgelendirme için aşırı mali şartlar veya bir birlik veya guruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlar istemeyeceğimi, başvuru sahibi ve adayların erişimini veya başvurusunu haksız olarak engelleyici veya kısıtlayıcı şartlar sunmayacağımı,
      • Yasal zorunluluk olmadıkça veya başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş kişi tarafından yetki verilmedikçe; kuruluşun belgelendirme faaliyetleri esnasında elde edilen veya oluşturulan bilgilerin gizli tutulmasını sağlayacağımı,
      • Tüm başvuru sahipleri, adaylar ve belgeli personel arasında adil olmayı sağlayacağımı,
      • Belgelendirme kuruluşu personeline belgelendirme süreçleri ile ilgili ticari ve mali olarak üst yönetimden ve diğer üçüncü taraflardan hiçbir baskı olmamasını sağlayacağımı,
      • IQM Akademi, IQM Belgelendirme kardeş şirketinin ilişkisi olduğu firma ya da çalışanların belgelendirmesi için ayrıcalık tanımayacağımı, beyan ve taahhüt ederim

 

 

RÜSTEM KILIÇ

Genel Müdür

 

PB.EK01-EK.01 YAY . TAR:15.06.2020 REV.01 REV TAR. 28.01.2021