Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

TÜRKAK tarafından AB-0403-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, MYK Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0306 kodu ile yetkilendirilmiştir.

IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd Şti

24 Saat Destek

0(216) 574 78 28

İş Sağlığı Güvenliği Talimatı

1.AMAÇ VE KAPSAM:

 

Bu prosedürün amacı; IQM Akdemide uygulanmakta olan talimatları, merkezimizde çalışan personelin görevlerini yerine getirirken uymaları gereken iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kural ve yöntemleri tanımlamaktadır.

 

2.UYGULAMA DETAYI:

 

BELGELENDİRME KURULUŞU

 

 • Genel Müdür, iş sağlığı ve güvenliğini etkileyebilecek risk etmenlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, personele görevlendirmelerde bulunur.
 • Tespit edilen risk etmenleri varsa ise, risk oluşumunu önleyici veya azaltıcı faaliyet planlaması yapılır.
 • Genel Müdür tarafından merkez çalışanları arasında acil durum görev planlaması yapılır.
 • Yapılan acil durum planlamasına göre gerek görülüyor ise personelin eğitim alması sağlanır.
 • İlk yardım ve acil müdahale araçları kullanıma hazır biçimde konumlandırılır.
 • Yangını önleyici tedbir olarak, kağıt vb. materyaller ile, elektrikli cihazların söndürülmesinde kullanıma uygun tipte, kullanıma hazır durumda yangın tüpleri bulundurulur.
 • Yangın ihtimaline karşın, özellikle bilgisayar sistemlerine ait elektrik kabloları sık sık kontrol edilir.
 • Elektrikli cihazlar kullanım sırasında arızalanırsa önce elektrik (sigorta veya şalterden) kesilir ve daha büyük cihazın elektrik bağlantıları ayrılarak güvenlik sağlanır.
 • Olası bir yangında, yangına müdahale eden personel öncelikle kendi güvenliğini sağlayıcı maske vb. önlemleri almak zorundadır. Yangının kontrol altına alınamaması ihtimali söz konusu olursa, 110 numaralı telefon ile itfaiye ekipleri haberdar edilir ve tahliye çalışmalarına başlanır.
 • Tahliye gerektiren herhangi bir acil durumda, panik ve kargaşaya meydan verilmeden işyerinin tahliye edilmesi sağlanır.
 • Olası bir deprem durumunda, sarsıntı sürecinde tahliye işlemi gerçekleştirilmez; olası en güvenli bölgelerde, uygun acil durum pozisyonu alınır.
 • Çalışanlar bilgisayar sistemleri ile ilgili çalışmalarda statik elektrik risklerine karşı gereken tedbirleri alırlar.

 

 

REVİZYON BİLGİLERİ

Rev. No

Revizyon Tarihi

Revizyon Açıklaması

00

 --

İlk yayın

 

 

 

 

 

 

 

PB.TL02 Yay. Tar. 15.06.2020