Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

TÜRKAK tarafından AB-0403-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, MYK Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0306 kodu ile yetkilendirilmiştir.

IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd Şti

24 Saat Destek

0(216) 574 78 28

Kamera Kayıt Talimatı

1.AMAÇ VE KAPSAM:

 

Bu prosedürün amacı; IQM Akademide uygulanmakta olan talimatları, merkezimizde çalışan personelin sınav görevlerini yerine getirirken uymaları gereken kamera kayıt ile ilgili kural ve yöntemleri tanımlamaktadır. Sınavların tarafsız, adil, geçerli, güvenilir olarak yürütülmesini sağlamaktır.

 

2. SORUMLULUK:

 

Bu talimatın uygulanmasından Kalite Yöneticisi, Personel Müdürü ve İlgili tüm birimler sorumludur. 

 

3. UYGULAMA:

3.1 GENEL KAMERA KAYDI

 

Teorik, Mülakat ve Performans sınavları için kamera kayıtları Mesleki Yeterlilik Kurumunun kamera kayıt rehberine göre yapılacaktır. Sınav alanında kamera kayıtlarının alınmasından sınav yapıcı sorumludur.

 • Kayıtlardaki görüntülerin net, seslerin anlaşılır ışık miktarının ve açısının yeterli olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almalıdır.
 • Kamera kaydının kesilmemesi için gerekli yedek teçhizat (adaptör, batarya veya bellek) bulunduğu kontrol emelidir.
 • Sınav esnasında Kameranın görüş açısı; sınav alanını adayın çalıştığı bölümleri ve sınav yapıcıyı görecek şekilde konumlandırılmalıdır.
 • Sınav başlangıcında sınavın yapılacağı ortam 360 derece kayıt altına alınarak sınav alanı tanıtılmalı, kayda sınavın gerçekleştiği alanda devam edilmelidir.
 • Kameralar adayın/adayların dikkatini dağıtmayacak şekilde konumlandırılmalıdır.
 • Kayıt esnasında adayın kamera açısından çıkması, araç, kişi vs. adayın görüntülenmesini engellemesi gibi durumların oluşmaması için sınav alanı net olarak belirlenmelidir.
 • Değerlendiricilerin veya görevlilerin yapılan toplu açıklama ve duyurular dışında ve prosedürlerden bağımsız olarak adayların bireysel sorularını cevaplama, adaylarla birebir konuşma, yaşanan bir aksaklığı giderme, adaya yardım etme gibi anlaşılabilecek şüphe uyandırıcı hareketleri olursa bu hususlarla ilgili sınavdan sonra değerlendirici tarafından kameraya açıklama yapılmalıdır.

 

3.2 Teorİk VE MÜLAKAT sınavlarINda kamera kaydı

 

 1. Teorik ve Mülakat sınavlarında sınav alanını net görüntüleyebilecek sayıda kamera kurularak; adayların, sınav alanının ve sınav yapıcının kameraların görüş açısında olması sağlanır.
 2. Sınav başlangıcında sınav zarfı kamera önünde açılıp, aday sınavı bittiğinde kamera karşısında sınavının bittiğini söyleyerek sınav evraklarını sınav yapıcıya teslim etmelidir.
 3. Teorik ve Mülakat sınavlarında ses ve görüntü kaydı sınav başlangıcından son adayın sınavının bitimine kadar devam ettirilmelidir.
 4.  Sınav kâğıtlarının dağıtıldığı, kimlik kontrolünün ve imzalı sınav yoklamasının yapıldığı, sınav kâğıtlarının değerlendiricilere veya gözetmenlere teslim edildiği ve sınavın sonlandırıldığı kayıt altına alınmalıdır.
 5. Teorik ve Mülakat sınavlarında kamera, tüm adayların, değerlendirici veya gözetmenlerin net bir şekilde görüntülenmesini sağlayacak uygun bir yere konumlandırılmalıdır.
 6. Ulusal Yeterliliğin ismi, Sınav ID si, Sınav tarihi, sınav yeri ve değerlendiricinin kendini tanıttığı replik sınav başlamadan sınav yapıcı tarafından kameraya okunmalıdır.
 7. Adayın kamera karşısında kendisini tanıtması sağlanmalıdır.
 8. Sınav kâğıtlarının teslimi kayıtta yer almalıdır.
 9. Değerlendirici veya gözetmen sınavın bitişini açıklamalıdır.

 

3.3  PERFORMANS sınavlarda kamera kaydı

 

 1. Performans sınavlarında sınav alanının tamamını görecek şekilde en az bir kamera kullanılması gerekmektedir. Bir kameranın sınav alanının ve adayların performans sınavında tanımlanan adımların tamamını kayda almasında yetersiz kalmasının öngörülmesi durumunda Sınav yapıcının vereceği karara göre kamera sayısı artırılabilir. Sınavda kullanılan kamera sayısı sınav yapıcı tarafından sınav başlama esnasında kamera metni okunurken beyan edilecek ve kamera metni tutanağına ve Sınav Değerlendirme Raporuna kamera sayısı yazılacaktır.
 2. Performans sınavlarında ses ve görüntü kaydı sınav başlangıcından sınav bitimine kadar, performans sınavında tanımlanan tüm adımları içerecek şekilde devam ettirilmelidir. Senaryoların adaylara iletilmesi ve sınavın bitiş duyurusu kayıtlarda mutlaka yer almalıdır.
 3. Sınav başlangıcında değerlendirici tarafından, adaylara sınav ile ilgili kapsamlı açıklama yapılmalıdır.
 4. Adayın kamera karşısında kendisini tanıtması sağlanmalıdır.
 5. Kamera kaydı için kullanılacak ekipmanlar sınav yapılan yere, ilgili ulusal yeterliliğe, sınav senaryosuna ve uzunluğuna uygun seçilmelidir. (adaptör, tripod, batarya veya bellek)
 6. Performans sınavlarında mola verilmesi durumunda sınav yapıcı süre belirterek mola verildiğini açıklamalı, mola süresi boyunca kamera kaydı durdurulmamalıdır.
 7. Ulusal Yeterliliğin ismi, Sınav ID si, Sınav tarihi, sınav yeri ve değerlendiricinin kendini tanıttığı replik sınav başlamadan sınav yapıcı tarafından kameraya okunmalıdır.
 8. Sınav senaryosu, uygulama sınav sorusu teslimi kayıtta yer almalıdır.
 9. Performans sınavlarında sınav alanının büyüklüğüne göre yeterli sayıda kamera farklı açılardan kurulup, gerekli durumlarda kameranın yakınlaştırılıp adayın performansının net bir şekilde görüntülenmesi sağlanır.
 10. Değerlendirici veya gözetmen sınavın bitişini açıklamalıdır.

 

REVİZYON BİLGİLERİ

Rev. No

Revizyon Tarihi

Revizyon Açıklaması

00

 --

İlk yayın

 

 

 

 

 

 

 

PB.TL03  Yay . Tar.  15.06.2020