Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

TÜRKAK tarafından AB-0403-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, MYK Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0306 kodu ile yetkilendirilmiştir.

IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd Şti

24 Saat Destek

0(216) 574 78 28

Minibüs Şoförü

Başvuru belgeleri  Nüfus cüzdanı fotokopisi, ödeme belgesi dekontu
Program ön şartları - 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
- Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve
- Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
Sınav türü İlgili Ulusal Yeterliliğin ‘’Bilgiler’’ kontrol listesine göre oluşturulmuş çoktan seçmeli test yapısında Teorik Sınav ve Performansa dayalı uygulama sınavı yapılmaktadır.
 
Zorunlu ve Seçmeli Birimler Zorunlu Birimler;
17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite
17UY0327-3/A2: Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı
Seçmeli Birimler:
-

Sınav süreleri
Teorik sınav için çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Soru başına sınav süresi 2 dakikadır.
Performansa dayalı uygulama sınavının süresi, A2 Birimi için 60 dakika süre verilir.
 

Teorik ve Performans sınavları
17UY0327-3 Minibüs Şoförü (Rev 00)
 - 17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite Teorik: En az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınav süresi 40 dakikadır.
- 17UY0327-3/A2: Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı Teorik: En az 15 soruluk 4 seçenekli her biri eşit puan değerinde çoktan seçmeli sınav uygulanmaktadır. Sınav süresi 30 dakikadır.
 -17UY0327-3/A2: Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı Performans: Beceri ve yetkinlik kriterlerinin tamamını ölçecek uygulama senaryosuna göre değerlendirilir. Sınav süresi 60 dakikadır.
 
Sınav yeri IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi tarafından belirlenen teorik ve pratik sınav yapmaya uygun sabit ve gezici sınav yerlerinde gerçekleştirilecektir.
 

Teorik sınav değerlendirmesi
Adayın başarılı sayılabilmesi için;
-17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite Teorik Sınavından % 60 başarı sağlaması gerekmektedir.
-17UY0327-3/A2: Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı Teorik Sınavından % 60 başarı sağlaması gerekmektedir.
 


Performans sınav değerlendirmesi
İlgili Ulusal Yeterlilikte yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre oluşturulmuş Performans Değerlendirme formuna göre gerçekleştirilir.
-17UY0327-3/A2: Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı Performans Sınavından % 80 başarı sağlaması gerekmektedir.
 
Yeniden belgelendirme
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
 
Sınava tekrar giriş hakkı 2
Belge geçerlilik süresi Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
Gözetim periyodu Gözetim yoktur.