Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

TÜRKAK tarafından AB-0403-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, MYK Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0306 kodu ile yetkilendirilmiştir.

IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd Şti

24 Saat Destek

0(216) 574 78 28

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu

Başvuru belgeleri  Nüfus cüzdanı fotokopisi, ödeme belgesi dekontu
Program ön şartları İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yapılan düzenleme gereği yeterlilik sınavına girmek isteyen kişilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Ancak aynı yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi beşinci fıkrasında tanımlanan kişilerden sınava giriş şartı olarak en az lise mezunu olma şartı aranmamaktadır.
Sınav türü İlgili Ulusal Yeterliliğin ‘’Bilgiler’’ kontrol listesine göre oluşturulmuş çoktan seçmeli test yapısında Teorik Sınav ve Performansa dayalı uygulama sınavı yapılmaktadır.
 
Zorunlu ve Seçmeli Birimler Zorunlu Birimler;
17UY0299-5 /A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
17UY0299-5 /A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri
Seçmeli Birimler:
-17UY0299-5/B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

Sınav süreleri
Teorik sınav için çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Soru başına sınav süresi 1-2 dakikadır.
Performansa dayalı uygulama sınavının süresi, A2 Birimi için 40 dakika, B1 Birimi için 60 dakika süre verilir.
 

Teorik ve Performans sınavları
17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Rev 00)
 - 17UY0299-5 /A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Teorik: En az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınav süresi 23 dakikadır.
- 17UY0299-5 /A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri Teorik: En az 10 soruluk 4 seçenekli her biri eşit puan değerinde çoktan seçmeli sınav uygulanmaktadır. Sınav süresi 15 dakikadır.
 -17UY0299-5 /A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri Performans: Beceri ve yetkinlik kriterlerinin tamamını ölçecek uygulama senaryosuna göre değerlendirilir. Sınav süresi 40 dakikadır.
- 17UY0299-5/B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler Teorik: En az 5 soruluk 4 seçenekli her biri eşit puan değerinde çoktan seçmeli sınav uygulanmaktadır. Sınav süresi 8 dakikadır.
-17UY0299-5/B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler Performans: Beceri ve yetkinlik kriterlerinin tamamını ölçecek uygulama senaryosuna göre değerlendirilir. Sınav süresi 60 dakikadır.
 
Sınav yeri IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi tarafından belirlenen teorik ve pratik sınav yapmaya uygun sabit ve gezici sınav yerlerinde gerçekleştirilecektir.
 

Teorik sınav değerlendirmesi
Adayın başarılı sayılabilmesi için;
-17UY0299-5 /A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Teorik Sınavından % 70 başarı sağlaması gerekmektedir.
-17UY0299-5 /A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri Teorik Sınavından % 70 başarı sağlaması gerekmektedir.
-17UY0299-5/B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler Teorik Sınavından % 70 başarı sağlanması gerekmektedir.
 


Performans sınav değerlendirmesi
İlgili Ulusal Yeterlilikte yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre oluşturulmuş Performans Değerlendirme formuna göre gerçekleştirilir.
-17UY0299-5 /A2: Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri Performans Sınavından % 80 başarı sağlaması gerekmektedir.
-17UY0299-5/B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler Performans % 80 başarı sağlanması gerekmektedir.
 
Yeniden belgelendirme
5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
 
Sınava tekrar giriş hakkı 2
Belge geçerlilik süresi Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
Gözetim periyodu Gözetim yoktur.