E-Devlette MYK Hizmetleri

e-Devlette MYK Hizmetleri


e-Devlette MYK Hizmetleri

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu web sitesinden ve portalından erişilebilen “Belge Durumu, Teşvik ve Hibe Sorgulama”, “Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar ve Ücret Tarifeleri”, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama”, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama”, “Sınav Geçmişi Sorgulama”, “Hareketlilik Belgesi Sorgulama” ve “Hareketlilik Belgesi Doğrulama” hizmetlerine artık e-devlet kapısı üzerinden de kolaylıkla erişilebilmektedir.

 

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Mesleki Yeterlilik Kurumu Hizmetleri

 

      • Belge Durumu, Teşvik ve Hibe Sorgulama
      • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama
      • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama
      • Sınav Geçmişi Sorgulama 
      • Hareketlilik Belgesi Sorgulama
      • Hareketlilik Belgesi Doğrulama