Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

TÜRKAK tarafından AB-0403-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, MYK Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0306 kodu ile yetkilendirilmiştir.

IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd Şti

24 Saat Destek

0(216) 574 78 28

Endüstriyel Taşımacı

Başvuru belgeleri  Nüfus cüzdanı fotokopisi, ödeme belgesi dekontu
Program ön şartları B1 biriminde adayın, Forklift için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.
B2 biriminde adayın, Elektrikli Transpalet için “Karayolları Trafik Kanununun 42’nci maddesince düzenlenen Operatörlük Belgesi”ne sahip olması gerekmektedir.
B3 birimlerinde adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.
Sınav türü İlgili Ulusal Yeterliliğin ‘’Bilgiler’’ kontrol listesine göre oluşturulmuş çoktan seçmeli test yapısında Teorik Sınav ve Performansa dayalı uygulama sınavı yapılmaktadır.
 
Zorunlu ve Seçmeli Birimler Zorunlu Birimler;
13UY0145-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
Seçmeli Birimler:
13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift Kullanımı
13UY0145-3/B2: Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı 13UY0145-3/B3: Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı 13UY0145-3/B5: Sapancılık

Sınav süreleri
Teorik sınav için çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Soru başına sınav süresi 1,5 dakikadır.
Performansa dayalı uygulama sınavının süresi, B1, B2, B3, B5 Birimi için 40 dakika süre verilir.

Teorik ve Performans sınavları
13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Rev 04)
 - 13UY0145-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Teorik En az 25 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınav süresi 37,5 dakikadır.
- 13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift Kullanımı Teorik: En az 30 soruluk 4 seçenekli her biri eşit puan değerinde çoktan seçmeli sınav uygulanmaktadır. Sınav süresi 45 dakikadır.
 -13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift Kullanımı Performans: Beceri ve yetkinlik kriterlerinin tamamını ölçecek uygulama senaryosuna göre değerlendirilir. Sınav süresi 40 dakikadır.
- 13UY0145-3/B2: Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı Teorik: En az 25 soruluk 4 seçenekli her biri eşit puan değerinde çoktan seçmeli sınav uygulanmaktadır. Sınav süresi 37,5 dakikadır.
 -13UY0145-3/B2: Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı Performans: Beceri ve yetkinlik kriterlerinin tamamını ölçecek uygulama senaryosuna göre değerlendirilir. Sınav süresi 40 dakikadır.
- 13UY0145-3/B3: Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı Teorik: En az 25 soruluk 4 seçenekli her biri eşit puan değerinde çoktan seçmeli sınav uygulanmaktadır. Sınav süresi 37,5 dakikadır.
 -13UY0145-3/B3: Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı Performans: Beceri ve yetkinlik kriterlerinin tamamını ölçecek uygulama senaryosuna göre değerlendirilir. Sınav süresi 40 dakikadır.
- 13UY0145-3/B5: Sapancılık Teorik: En az 15 soruluk 4 seçenekli her biri eşit puan değerinde çoktan seçmeli sınav uygulanmaktadır. Sınav süresi 22,5 dakikadır.
 -13UY0145-3/B5: Sapancılık Performans: Beceri ve yetkinlik kriterlerinin tamamını ölçecek uygulama senaryosuna göre değerlendirilir. Sınav süresi 40 dakikadır.
Sınav yeri IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi tarafından belirlenen teorik ve pratik sınav yapmaya uygun sabit ve gezici sınav yerlerinde gerçekleştirilecektir.

Teorik sınav değerlendirmesi
Adayın başarılı sayılabilmesi için;
-13UY0145-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Teorik Sınavından % 60 başarı sağlaması gerekmektedir.
-13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift Kullanımı Teorik Sınavından % 60 başarı sağlaması gerekmektedir.
-13UY0145-3/B2: Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı Teorik Sınavından % 60 başarı sağlaması gerekmektedir.
-13UY0145-3/B3: Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı Teorik Sınavından % 60 başarı sağlaması gerekmektedir.
-13UY0145-3/B5: Sapancılık Teorik Sınavından % 60 başarı sağlaması gerekmektedir.


Performans sınav değerlendirmesi
İlgili Ulusal Yeterlilikte yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre oluşturulmuş Performans Değerlendirme formuna göre gerçekleştirilir.
-13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift Kullanımı Performans Sınavından % 80 başarı sağlaması gerekmektedir.
-13UY0145-3/B2: Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı Performans Sınavından % 80 başarı sağlaması gerekmektedir.
-13UY0145-3/B3: Endüstriyel Elektrikli İstif Makinesi Kullanımı Performans Sınavından % 80 başarı sağlaması gerekmektedir.
-13UY0145-3/B5: Sapancılık Performans Sınavından % 80 başarı sağlaması gerekmektedir.
Yeniden belgelendirme
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
Sınava tekrar giriş hakkı 2
Belge geçerlilik süresi Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
Gözetim periyodu Gözetim yoktur.