Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

TÜRKAK tarafından AB-0403-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, MYK Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0306 kodu ile yetkilendirilmiştir.

IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd Şti

24 Saat Destek

0(216) 574 78 28

Satış Danışmanı

Başvuru belgeleri  Nüfus cüzdanı fotokopisi, ödeme belgesi dekontu
Program ön şartları Giriş şartı bulunmamaktadır.
Sınav türü İlgili Ulusal Yeterliliğin ‘’Bilgiler’’ kontrol listesine göre oluşturulmuş çoktan seçmeli test yapısında Teorik Sınav ve Performansa dayalı uygulama sınavı yapılmaktadır.
 
Zorunlu ve Seçmeli Birimler Zorunlu Birimler;
19UY0386-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
19UY0386-3/A2: Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Otopark Hizmeti Verme
Seçmeli Birimler:
-

Sınav süreleri
Teorik sınav için çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Soru başına sınav süresi 2 dakikadır.
Performansa dayalı uygulama sınavının süresi A2 Birimi için 45 dakikadır.

Teorik ve Performans sınavları
19UY0386-3 Otopark Görevlisi (Rev. 00)
 -19UY0386-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu Teorik En az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınav süresi 30 dakikadır.
- 19UY0386-3/A2: Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Otopark Hizmeti Verme Teorik: En az 16 soruluk 4 seçenekli her biri eşit puan değerinde çoktan seçmeli sınav uygulanmaktadır. Sınav süresi 32 dakikadır.
 -19UY0386-3/A2: Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Otopark Hizmeti Verme Performans: Beceri ve yetkinlik kriterlerinin tamamını ölçecek uygulama senaryosuna göre değerlendirilir. Sınav süresi 30 dakikadır.
Sınav yeri IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi tarafından belirlenen teorik ve pratik sınav yapmaya uygun sabit ve gezici sınav yerlerinde gerçekleştirilecektir.

Teorik sınav değerlendirmesi
Adayın başarılı sayılabilmesi için;
-19UY0386-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu Teorik Sınavından %70 başarı sağlaması gerekmektedir.
-19UY0386-3/A2: Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Otopark Hizmeti Verme Teorik Sınavından % 70 başarı sağlaması gerekmektedir.  


Performans sınav değerlendirmesi
İlgili Ulusal Yeterlilikte yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre oluşturulmuş Performans Değerlendirme formuna göre gerçekleştirilir.
-19UY0386-3/A2: Yol Üstü, Açık ve Katlı Alanlarda Otopark Hizmeti Verme Performans Sınavından % 70 başarı sağlaması gerekmektedir.
Yeniden belgelendirme
5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
Sınava tekrar giriş hakkı 2
Belge geçerlilik süresi Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
Gözetim periyodu Gözetim yoktur.