Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

TÜRKAK tarafından AB-0403-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, MYK Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0306 kodu ile yetkilendirilmiştir.

IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd Şti

24 Saat Destek

0(216) 574 78 28

Marka ve Logo Kullanım Talimatı

1.AMAÇ VE KAPSAM:

Bu talimatın amacı; IQM Akademi tarafından personel belgelendirme hizmetleri kapsamında belge almaya hak kazanmış adayların, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece IQM Akademi, Türkak ve MYK ait logo, marka ve belgeleri kullanmaları ile ilgili yöntemlerin açıklanmasıdır.

2. SORUMLULUK:

Bu talimatın uygulanmasından İlgili tüm birimler ve personel belgelendirme hizmetleri kapsamında belge almaya hak kazanmış adaylar sorumludur. 

3. UYGULAMA:

IQM Akademi tarafından belgelendirilen adaylar sözleşme imzalanmasından sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat IQM Akademinin resmi web sitesi olan www.iqmakademi.com.tr adresinde güncel olarak bulundurulmaktadır.

Ayrıca, belgelendirilen adaylar belgeleri dışında farklı meslek dallarında belgesi mevcutsa bu belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak logo kullanımından kaçınmalıdırlar.

Aday belge almaya hak kazanmasının ardından IQM Akademi markasını kullanmaya da hak kazanmıştır. IQM Akademi markası, CD içinde veya mail olarak sunulacaktır ve markalar www.iqmakademi.com.tr adresinde güncel olarak yayınlanacaktır.

Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların belgeleri askıya alınması veya fesih edilmesi işlemleri uygulanır.

Aday tek başına IQM Akademi, MYKveya TURKAK logosunu kesinlikle kullanamaz.

 

   IQM Akademi Markası Genel Kullanım Şartları

       • Marka belge geçerliliği devam ettiği sürelerde kullanılabilir.
       • Belge kapsamı dışındaki faaliyetlerde IQM Akademi markası kullanılamaz. Belge kapsamında herhangi bir değişiklik olduğunda bunu bütün reklam malzemelerinde düzeltilmelidir.
       • IQM Akademi tarafından belgesi askıya alınan, belge geçerlilik süresi dolan ve belgesi iptal edilen adaylar IQM Akademi markasını içeren muhtelif sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vs. kullanılmasını ve dağıtımını derhal durdurmalıdır. Belgesi iptal edilen aday, belgesini IQM Akademi ’ e göndermelidir.
       • IQM Akademi markası laboratuvar testleri, kalibrasyon, deney ve gözetim raporları ve ürüne ait diğer belgelerin üzerine konulmamalı ayrıca ürün, proses veya hizmet belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.
       • Aday, belgesini IQM Akademinin veya belgelendirme sisteminin itibarına zarar verecek veya kamu güvenini kaybettirebilecek tarzda kullanmamalıdır.
       • IQM Akademi markasını kullandırma hakkı sadece IQM Akademiye aittir.
       • IQM Akademi tarafından belgelendirilen adaylar, IQM Akademi markasını, müşterilerinin, taşeronlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın kullanımını engelleyecek tedbirleri almalı ve bu hakkını devretmemelidir.
       • IQM Akademi markası IQM Akademinin herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmaz.
       • IQM Akademi markası ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün ve hizmet onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.
       • IQM Akademi markasının kullanıldığı alan, markayı ayrıntıları ile gösterebilen farklı bir renkte olmalıdır.
       • IQM Akademi markasında herhangi bir tahrifat ve marka formatında değişiklik yapılmamalıdır.
       • IQM Akademi markaları orijinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir.
       • Markalar, orijinal biçimlerini koruması, okunaklı kalması kaydı ile orantılı olacak şekilde büyütülebilir veya küçültülebilir. Ancak şekilleri hiç bir koşulda değiştirilemez.
       • Kuruluş ürün ambalajı üzerinde aşağıdaki şartları karşılaması ve hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiğini ima etmeyecek net ifadeler ile IQM Akademi markasını kullanabilir.
       • Kuruluş tanımı (örneğin, marka veya isim gibi), 
       • IQM Akademi adı.

 

IQM Akademi Markası Kullanım Alanları

  • Belgelendirme kapsamı dahilin de olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tanıtım malzemeleri ve dokümanları üzerinde IQM Akademi markası kullanılamaz
  • IQM Akademi markası belgelendirilen kuruluşun personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz.
  • IQM Akademi markası taşıtların üzerinde kullanılmaz.
  • IQM Akademi markası binaların veya firma bayraklarının üzerinde kullanılmaz.
  • IQM Akademi markası belgelendirilen kuruluşunun binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.
  • TÜRKAK Logosunu www.turkak.org.tr adresinden dokümanlar kısmında R10.06 “Türk Akreditasyon Markası” nın Türkak Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar rehberine ulaşarak talimata göre kullanılır.
  • MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu logosunu www.myk.gov.tr adresinden dokümanlar kısmından ulaşarak talimata göre kullanır.

 

Logoların IQM Akademi tarafından düzenlenen belgelerinin tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımlarının veya beyanatlarının tespit edilmesi durumunda T.C. İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu madde IQM Akademi ile sözleşme yapmamış tarafların IQM Akademi marka ve logosunu kötüye kullanma durumları için de geçerlidir.

 

REVİZYON BİLGİLERİ

Rev. No

Revizyon Tarihi

Revizyon Açıklaması

00

 --

İlk yayın

 

 

 

 

 

 

 

PB.TL04  Yay. Tar. 15.06.2020