Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

TÜRKAK tarafından AB-0403-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, MYK Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0306 kodu ile yetkilendirilmiştir.

IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd Şti

24 Saat Destek

0507 188 82 18

Kalite Politikamız

IQM Akademi yöneticileri, çalışanları olarak görev almakta olduğumuz tüm sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde;
Adil ve tutarlı bir sertifikasyon gerçekleştirmek amacıyla TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Şartlar Standardının gerekliliklerinin tutarlı bir şekilde yerine getirmeyi, uygulamayı, geliştirmeyi ve sürekli iyileştirerek sürdürmeyi,
Ulusal yeterlilik sistemi konusunda farkındalık yaratarak, belgelendirilmiş nitelikli eleman istihdamını arttırmayı,
Hizmet verilen sektör çalışanları ve işverenleri tarafından kabul gören bir sertifikasyon gerçekleştirmeyi,
Bütün başvuru sahipleri ve adaylar aynı değerlendirme ve gizlilik şartlarına tabi tutmayı,
Hizmetlerimizin objektif, tarafsız, adil ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde sunulduğunu,
İşletmemizin objektifliği, tarafsızlığı ve güvenirliği üzerine şüphe düşürecek ticari, mali ve idari, herhangi bir faaliyet içerisinde bulunulmadığını,
Herhangi bir nedenle personel üzerinde tarafsızlık ve güvenilirlik ilkesini ihlal edecek iç ve dış herhangi bir baskı kurulmasına ve ima edilmesine izin verilmediğini,
Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını önleyici davranıldığını ve bunu düzenli olarak analiz ederek ve tüm personelimiz tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlayarak bu sürekliliğin sağlanmasını,
Müşterilerimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkinin olmadığını,
Adayların eşit koşullarda belgelendirmesine aykırı davranışlar sergilenmeden, doğrulanabilir ve açık hizmet sunulduğunu,
Belgelendirme politika ve prosedürleri çerçevesinde tüm başvuru sahipleri, aday ve kişilere tarafsız davranıldığını,
Başvuru sahibi ve adayların erişimini haksız olarak zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunulmadığını,
Belgelendirmenin bir kurum veya kuruluşa üye olmak gibi veya aşırı mali yük getirecek şartlar ile sınırlandırılmadığını,
Verdiğimiz hizmetin kalitesini; adaylarımızın taleplerini memnuniyete dönüştüren müşteri odaklı çalışma ile sağlamayı, beyan ve taahhüt ederiz.
           
                                                                                                      
 

RÜTEM KILIÇ

Genel Müdür

 

PB.EK01-EK.02 YAY TAR. 15.06.2020 REV. 01 Rev Tar. 28.01.2021