Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

İş Sağlığı ve Güvenliği Ne İş Yapar?

https://iqmakademi.com.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği Ne İş Yapar?


İş sağlığı ve güvenliği çalışma ortamında insanı korumaya yönelik bir anlayışını esas alır. İnsan sağlığını ve güvenliğini riske atabilecek her türlü koşulu inceleyen ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapan bir bilim dalı olarak tanımlanır ve iş hayatının olmazsa olmazları arasındadır. İnsanı merkez alan iş sağlığı ve güvenliğinin yaptığı çalışmaları genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  • Çalışanları iş kazaları ve oluşabilecek meslek hastalıkları konusunda bilgilendirmek, kazalar ve hastalıklara karşı önlem almak ve olası riskleri en aza indirmek için düzenli çalışmalar yapmak.
  • Çalışan odaklı olarak üretimde güvenliği ve verimliliği sağlamak için, bölümlerde kullanılan tüm ekipmanları denetlemek, koşullarını iyileştirmek gerekirse yeni sistemler kurulmasını sağlamak.
  • İşletmenin her ortamında oluşabilecek olumsuz koşullara karşı tedbirler alınmasını sağlamak sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak
  • Sadece düzenli çalışanlar için değil ziyaretçiler, müşteriler, geçici çalışanlar kısaca insan faktörünün bulunduğu her ortam için işletme içi ve çevresini güvenli hale getirmek
  • İşveren açısından da işletmenin işleyişinde verimliliği ve üretimi arttıracak tedbirler almak.
  • Ayrıca çalışma hayatında çocuk işçilerin korunması ve kadın işçilerin haklarıyla da ilgilenir.

Genel hatlarıyla bile iş sağlığı ve güvenliğinin çok yönlü bir çalışma sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum iş sağlığı ve güvenliği için bir takım çalışmasını da beraberinde getirir. İşletmenin bulunduğu sektöre göre de farklı uzmanlık alanlarında isimlerin bir araya geldiği ekiplerden oluşur. Tıp, kimya, psikoloji, ergonomi, fizik, istatistik gibi pek çok farklı bilimden faydalanır. İş sağlığı ve güvenliği tekniker ve uzmanları işletme içerisinde iyileştirme yapılacak her birimin üst düzey yönetici ve mühendisleriyle ortak çalışmalar yürütür.