Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

YASAL GEREKLİLİK

https://iqmakademi.com.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Hangi Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Aranacaktır?

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 24 Mart 2016 tarihli ve 29663 sayılı tebliğde mesleki yeterlilik alınması zorunlu olan 40 mesleğe sekiz(8) meslek daha ilave edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu her iki tebliğde de MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 48 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 106 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe Göre Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik (Madde 6 ve Madde 10) (13.02.2018-Rev-27.12.2019)

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe Göre Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik (Madde 6 ve Madde 10) (05.06.2018-Rev-11.12.2019)

Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Göre Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler

Okul Servis Araçları Yönetmeliği (Madde 9) (25.10.2017-Rev-14.08.2018)