Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

TÜRKAK tarafından AB-0403-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, MYK Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0306 kodu ile yetkilendirilmiştir.

IQM Akademi Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Hizmetleri Ltd Şti

24 Saat Destek

0(216) 574 78 28

Teorik Sınav Kuralları Sınav Şartnamesi

TEORİK SINAVLARDA ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR
 

       • Sınav başladıktan 10 dakika sonra gelen aday sınava alınmayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 5 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
       • Sınav performansları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Sınav disiplinini bozan, kendi yerine başkasını sınava sokmaya çalışan, kopya çektiği veya verdiği tespit edilen vb. faaliyetlerde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılarak, gerektiğinde bunlar hakkında yasal işlem başlatılır.
       • Sınav başladıktan sonra adayların birbirleri ile konuşmaları, diğer adaylardan kalem, silgi vb. şeyler istemeleri yasaktır.
       • Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. (Yanınızda ise sınav öncesinde kapatmanız gerekmektedir.) Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
       • Sınav Esnasında adaylar nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
       • Sınav imza kâğıdınızdaki bilgilerinizin doğruluğunu (ad, soyad ve T.C. kimlik numarası vs.) kontrol ediniz ve mürekkepli kalemle imzalayınız.
       • Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini talep ediniz       
       • Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği soru kitapçığı üzerinde doğru cevabı yuvarlak içine alacak şekilde işaretleyiniz. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
       • Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
       • Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
       • Sınav bitiminde, kamera karşısında sınavınızın bittiğini söyleyerek soru kitapçığı salon görevlisine teslim ediniz.
       • Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
       • Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

PB.ŞT03 Yay Tar. 15.06.2020 Rev. 00